Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Åmåls simhall

Löper en verksamhet större risk att orsaka olägenhet för människors hälsa ska verksamheten registreras hos oss.

Följande verksamheter omfattas av anmälningsplikt:

 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
 • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
 • Solarier.
 • Verksamhet som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg, lancetter eller andra liknande stickande eller skärande verktyg.

Exempel på verksamheter med risk för blodsmitta:

 • Fotvård/Pedikyr
 • Tatuering
 • Kosmetisk Tatuering/Microblading
 • Microneedling
 • Piercing
 • Injektionsbehandling
 • Akupunktur

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-12-14

Synpunkter på sidan?