Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Åmåls simhall

Löper en verksamhet större risk att orsaka olägenhet för människors hälsa ska verksamheten registreras hos oss.

Följande verksamheter omfattas av anmälningsplikt:

 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
 • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
 • Solarier.
 • Verksamhet som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg, lancetter eller andra liknande stickande eller skärande verktyg.

Exempel på verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta:

 • Fotvård/Pedikyr
 • Tatuering
 • Kosmetisk Tatuering/Microblading
 • Microneedling
 • Piercing
 • Öronhåltagning
 • Akupunktur

Den som avser att bedriva estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

KONTAKTINFORMATION

 

Katarina Sundberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 57
E-post: katarina.sundberg@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?