Hälsoskyddsverksamhet

Förskola i Åmåls kommun

Vi har kontinuerlig tillsyn av verksamheter och lokaler där allmänheten vistas i kommunen.

Exempel på sådana verksamheter och lokaler kan vara:

  • förskolor, skolor och gymnasium
  • äldreboenden
  • idrottsanläggningar
  • skönhetssalonger
  • tatuerare

Målet med kommunens hälsoskyddstillsyn är att undanröja och förebygga störningar, så kallade olägenheter, för människors hälsa.

Kommunens tillsyn säkerställer att det inte finns verksamheter och lokaler som är skadliga för människors hälsa.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?