Buller

Mycket bilar i centrala Åmål

Vad är buller?

Buller är icke önskvärt ljud.  En av fyra störs av buller i bostaden minst en gång per vecka. Effekten av att utsätts för buller kan leda till:

  • fysiska skador på hörselorganet. Bland annat nedsatt hörsel eller problem med tinnitus.
  • störningar av sömn.
  • svårt att uppfatta tal.
  • stress och allmänt obehag. 
  • allvarlig sjukdom i hjärta och blodkärl.

Lågfrekvent buller eller ljud med enstaka toner upplevs ofta som mer störande än annat ljud.

Vart vänder jag mig om jag störs av buller?

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som stör. Det kan till exempel vara din fastighetsägare eller en verksamhetsutövare.

Riktvärden för olika typer av buller kan du läsa mer om här:

Vid bullrande arbete som kan störa personer på offentliga platser krävs tillstånd från polisen.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljö
Telefon: 0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?