Algblomning

Alger finns naturligt i hav, sjöar och vattendrag, Under gynnsamma förhållanden kan algerna föröka sig kraftigt. De ger då upphov till det som kallas algblomning.

Vid kraftig algblomning är vattnet ofta grumligt eller grönfärgat. Vattnet kan även vara blågrönt eller gulgrönt-gulbrunt. Vissa cyanobakterier, som ibland felaktigt kallas blågrönalger, kan ge ifrån sig giftiga ämnen som är farliga för människor och djur. Barn, hundar och andra husdjur är extra känsliga. Undvik därför att bada vid algblomning. 

Symptom

Om du badat i algblommande vatten kan du få symptom som liknar de vid matförgiftning så som illamående, huvudvärk, kräkningar, diarré, feber eller ögon- och hudirritation.

Om du misstänker att en badplats är drabbad av algblomning, kontakta oss.

KONTAKTINFORMATION
1177 Vårdguiden
Sjukvårdsrådgivning
Telefon: 1177
KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?