Badvatten

En pojke plaskar runt i vattnet

Badvattenprovtagning

En gång per månad underperioden 21 juni - 20 augusti tar miljöenheten prover på badvattnen. Proverna tas vid:

  • Gamla kyrkan
  • Örnäsbadet
  • Vänersvik
  • Sandviken (Nedre Kalven)
  • Forsbackabadet
  • Klöverudsbadet (Edslan)
  • Knarrbysjöbadet
  • Norra Ärr
  • Lilla Bräcke
  • Sandvarpet

Vid provtagningen kontrollerna vattnets bakteriehalt, vattentemperatur och algförekomst. Vattnet bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Du hittar resultaten på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen.KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Mer information:

Sidan uppdaterades 2020-02-28

Synpunkter på sidan?