Vårt ansvar

Avloppsbrunn med öppet brunnslock

Vi är tillsyns- och tillståndsmyndighet i Åmåls kommun och ska bistå med råd och information. Det är dock inte kommunens uppgift att välja lösning eller att utfärda ritningar och andra handlingar som behövs för ansökan.

Vi prövar ansökan utifrån miljöbalken och andra lagar och regler.

Nämndens ansvar

Det är bygg- och miljönämndens skyldighet att ställa krav på enskilda avloppsanläggningar så att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

KONTAKTINFORMATION

Mats Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
mats.andersson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?