Enskilda avlopp

Avloppsbrunnar

Enskilda avlopp regleras främst av Miljöbalken samt i förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd.

Enligt lagen räknas utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och reningsanläggningen som en typ av försiktighetsmått för att rena avloppsvattnet.

Med enskild avloppsanläggning avses en anläggning som behandlar spillvatten (avloppsvatten från hushåll) på upp till 25 personekvivalenter, det vill säga ungefär fem hushåll.

KONTAKTINFORMATION

Mats Andersson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 56
E-post:
mats.andersson@amal.se 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?