Energi och klimat

De pågående klimatförändringarna är en av vår tids mest angelägna miljöproblem och största utmaningar. Människans utsläpp av så kallade växthusgaser är den dominerande faktorn till klimatförändringarna.

Världen över försöker man nu genom långt gående internationella avtal minska utsläppen av växthusgaser. Den svenska regeringen och riksdagen tar frågan på stort allvar och arbetar med strategier, stimulanspaket och andra åtgärder på det nationella planet. På det lokala planet pekas kommunerna ut som en viktig aktör i det pågående klimatarbetet.

Energi- och klimatarbete i Åmål

Åmåls kommun arbetar kontinuerligt med energi- och klimatfrågan. De styrande dokumenten i detta arbete är kommunens energieffektiviseringsstrategi, energi- och klimatstrategi samt rese- och transportpolicy. Du kan läsa mer om detta arbete via menyn till vänster.

De kommunala enrgistrategerna är en viktig resurs i det lokala energi- och klimatarbetet, du hittar mer information på Dalslands miljö- och energikontor:

företag och organisation

privatperson.

KONTAKTINFORMATION
Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2
Angelika Samuelsson
Energistrateg (
Dalslands miljö- och energikontor)
Telefon: 0530-939 454
E-post: angelika.samuelsson@dalsland.se
Daniel Hårdfelt
Energi- och klimatstrateg (Dalslands miljö- och energikontor)
Telefon: 0530-939 453
E-post: daniel.hardfelt@dalsland.se

Fossilfritt Sverige

Vi är en del av klimat 2030

Sidan uppdaterades 2020-04-03

Synpunkter på sidan?