Information om Covid-19, läs mer här.

Viltolyckor i trafiken

Rådjur

De flesta viltolyckorna i Åmåls kommun beror på kollision med rådjur längst med E 45.

Risken för en viltolycka är som störst mellan skymning och gryning eftersom det är då djuren förflyttar sig för att söka föda.

Generellt är risken för viltolyckor större i månaderna maj-juni då älgkorna stöter bort sin fjolårskalvar och september-oktober då djuren är brunstiga. Älgjakten på hösten stressar djuren till rörelse och ökar risken för älgkollisioner.

Om du kör på ett vilt djur ska du märka ut platsen och ringa polisen. Skulle du köra på ett vildsvin, björn, varg eller lo ska du inte gå ur bilen vid olycksplatsen. Kör istället cirka 100 meter och märk ut platsen därifrån.

Kör försiktigt!

Sidan uppdaterades 2020-01-07

Synpunkter på sidan?