Information om Covid-19, läs mer här.

Ormar

En slingrande huggorm på vägen

Huggormen är ett nyttigt djur som håller efter sorkar och möss. Den kan vara obehaglig att ha på tomten om där finns småbarn och hundar, men annars bör den lämnas i fred. Huggormen går aldrig till anfall och biter inte om du inte trampar nästan rätt på den. Långbyxor ger ett visst skydd mot ormbett.

Alla ormar i Sverige är fridlysta. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den.

Flytta ormen

Om du fångar en huggorm bör du flytta den till något lämpligt ställe minst ett par kilometer bort. Ett lämpligt sätt att fånga in ormen på är att med hjälp av en lövräfsa lyfta ner ormen i en hink och sedan lägga något över hinken.

Om du är osäker på hur man handskas med ormar kan du kontakta ett företag som utför skadedjursbekämpning. De kan ge professionell hjälp med förebyggande åtgärder.

Gör tomten orm-ovänlig

Det säkraste sättet att slippa ormar på är att se till att tomten inte är attraktiv för ormar.

Du kan till exempel:

  • ta bort rishögar
  • sätta finmaskigt nät för hål i husgrunden
  • kontrollera näten för källarventiler
  • hålla gräset kortklippt
  • se till att komposter och lövhögar inte ligger intill huset.

Sidan uppdaterades 2020-01-10

Synpunkter på sidan?