Information om Covid-19, läs mer här.

Fladdermöss

Fladdermöss är en av de djurgrupper som ofta finns i vår närhet fast vi inte märker att de är där. Fladdermusen orsakar ingen skada på hus, inventarier eller livsmedel. Den är faktiskt till stor nytta då den äter skadegörande insekter i din trädgård.

Ibland kan fladdermusen dock orsaka dålig lukt eller störande ljud i ditt hus. Dessa problem kan vara besvärliga att lösa själv.

Fladdermössen är fridlysta och fredade. Det innebär att de inte får dödas, fångas eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. Tillstånd från länsstyrelsen krävs för eventuella åtgärder mot fladdermöss i hus.

Sidan uppdaterades 2020-01-10

Synpunkter på sidan?