Störande fåglar

Fiskmåsar kan uppfattas som störande

Vilda fåglar är en del av vår levande stadsnatur, men de kan ibland upplevas som ett problem. 

Under vår, sommar och tidig höst är det vanligt att vi får in klagomål om störande fåglar i stadsmiljön.

Är fåglar en olägenhet?

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden, i parker och på torg bedöms normalt inte vara någon olägenhet (i miljöbalkens mening). För att störningen ska vara en olägenhet ska den vara skadlig för människors hälsa och inte tillfällig eller liten. Det kan naturligtvis ändå upplevas störande med skränande fåglar eller fåglar som skyddar sina bon och ungar.

Tips på hur du kan förebygga störningar

Det finns flera olika saker som du kan göra för att bli av med störande fåglar. I det flesta fall handlar det om att göra platsen oattraktiv för fåglarna:

  • Det är i första hand fastighetsägaren som ska ansvara för att fastigheten inte blir en boplats för fåglarna. Försök få till ett samarbete mellan fastighetsägare i området för att gemensamt se till att alla hustak i området hålls fria från oönskade fåglar. Ta hjälpa av företag som arbetar med skadedjursbekämpning.
  • Var noggrann med din avfallshantering. Finns det matrester tillgängligt eller om sopkärl inte stängts riktigt kommer det att locka fler fåglar.
  • Mata inte fåglar från balkongen eller i närheten av huset. 
KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?