Fåglar

En duva i stan

Många fågelarter trivs mycket bra i människans närhet och i de flesta fall trivs vi människor med att ha fåglar runt omkring oss.

I enstaka fall kan dock fåglarnas beteende verka störande och bli ett problem. Att avliva störande fåglar löser inte problemet. Det kommer snart en annan fågel och tar den föregående fågelns plats.

Du kan dock på egen hand försöka hindra fågeln från att häcka eller trivas. Det kan du göra genom att:

  • blockera lämpliga sittplatser genom att sätta upp nät eller trådar
  • rensa bort gamla fågelbon från hängrännor och tak
  • inte sätta ut mat

Företag som utför skadedjursbekämpning kan ge professionell hjälp med förebyggande åtgärder.

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?