Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus.

Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av fågelinfluensa och har en stor roll i spridning av viruset.

Viruset orsakar vanligen endast milda symptom. Men den högpatogena formen av viruset leder till mycket hög dödlighet och orsakar epidemier som kan spridas snabbt.

Smittorisk mellan fågel - människa

Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Andreas Langenbach

KONTAKTINFORMATION

Katarina Sundberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 57
E-post: katarina.sundberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?