Djurhållning

En sugga med kultingar

Djur inom detaljplanerat område

För att ha vissa djur inom detaljplanerat område krävs tillstånd från oss:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Djur utanför detaljplanerat område

I områden som inte är detaljplanerat ställer Miljöbalken krav på att anmälan eller tillstånd söks om verksamheten överskrider vissa gränser:

KONTAKTINFORMATION

Djur inom detaljplanerat område

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post: kent.gustawsson@amal.se

Djur utanför detaljplanerat område

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Anmäl din verksamhet

För djurhållning inom detaljplanerat område:

För djurhållning utanför detaljplanerat område:

Mer information:

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?