Djurhållning

En sugga med kultingar

Djur inom detaljplanerat område

För att ha vissa djur inom detaljplanerat område krävs tillstånd från oss:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Djur utanför detaljplanerat område

I områden som inte är detaljplanerat ställer Miljöbalken krav på att anmälan eller tillstånd söks om verksamheten överskrider vissa gränser:

KONTAKTINFORMATION

Djur inom och utanför detaljplanerat område

Katarina Sundberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 57
E-post: katarina.sundberg@amal.se

Anmäl din verksamhet

För djurhållning inom detaljplanerat område:

För djurhållning utanför detaljplanerat område:

Mer information:

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?