Information om Covid-19, läs mer här.

Ansökan om gemensamt kärl

Hos oss kan du ansöka om att dela avfallsbehållare med en granne.

Om du vill dela avfallsbehållare med en granne krävs det att:

  • Ni bor på lämpligt avstånd från varandra.
  • Avfallet sorteras på rätt sätt enligt renhållningsföreskrifterna.
  • Fyllnadsgrad och vikt kan hållas och att inga olägenheter uppstår.

Varje hushåll får betala sin grundavgift, men en person ska utses som ansvarig för att betala hämtningsavgiften.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Ansök om gemensam avfallsbehållare:

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?