Information om Covid-19, läs mer här.

Ansökan om gemensamt kärl

Hos oss kan du ansöka om att dela avfallsbehållare med en granne.

Om du vill dela avfallsbehållare med en granne krävs det att:

  • Ni bor på lämpligt avstånd från varandra.
  • Avfallet sorteras på rätt sätt enligt renhållningsföreskrifterna.
  • Fyllnadsgrad och vikt kan hållas och att inga olägenheter uppstår.

Varje hushåll får betala sin grundavgift, men en person ska utses som ansvarig för att betala hämtningsavgiften.

KONTAKTINFORMATION

Johanna Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:0532-170 64
E-post:
johanna.eriksson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Ansök om gemensam avfallsbehållare:

Sidan uppdaterades 2021-09-29

Synpunkter på sidan?