Information om Covid-19, läs mer här.

Ansökan om ändrat hämtningsintervall

Hos oss kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall av brännbara hushållssopor.

För att kunna ansöka om förlängt hämtningsintervall krävs det att:

  • Du komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall.
  • Du sorterar allt övriga hushållsavfall och lämnar det på rätt avlämningsplats.

KONTAKTINFORMATION

Johanna Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-170 64
E-post:
johanna.eriksson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2021-09-29

Synpunkter på sidan?