Ansökan om ändrat hämtningsintervall

Hos oss kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall av brännbara hushållssopor.

För att kunna ansöka om förlängt hämtningsintervall krävs det att:

  • Du komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall.
  • Du sorterar allt övriga hushållsavfall och lämnar det på rätt avlämningsplats.

KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Sidan uppdaterades 2023-12-11

Synpunkter på sidan?