Information om Covid-19, läs mer här.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är allt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. För att minska mängden avfall som går till deponi kan du källsortera eftersom en stor del av vårt avfall går att återvinna.

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 58
E-post: kent.gustawsson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan

Sidan uppdaterades 2020-08-19

Synpunkter på sidan?