Information om Covid-19, läs mer här.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är allt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. För att minska mängden avfall som går till deponi kan du källsortera eftersom en stor del av vårt avfall går att återvinna.

Vi handlägger ansökan om förlängt hämtningsintervall av brännbart hushållsavfall eller om du vill dela avfallsbehållare med en granne.

KONTAKTINFORMATION

Johanna Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-170 64
E-post:
johanna.eriksson@amal.se

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan

Sidan uppdaterades 2021-09-29

Synpunkter på sidan?