Hushållsavfall

Hushållsavfall är allt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. För att minska mängden avfall som går till deponi kan du källsortera eftersom en stor del av vårt avfall går att återvinna.

Ansökan om ändrat hämtningsintervall

Hos oss kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall av brännbara hushållssopor.

För att kunna ansöka om förlängt hämtningsintervall krävs det att:

  • Du komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall.
  • Du sorterar allt övriga hushållsavfall och lämnar det på rätt avlämningsplats.

KONTAKTINFORMATION

Katarina Sundberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0532-172 57
E-post: katarina.sundberg@amal.se 

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan

Sidan uppdaterades 2023-08-17

Synpunkter på sidan?