Information om nya regler om rapportering avseende farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Den 1 november 2020 ska berörda verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Att rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

Inrapporteringen av antecknade uppgifter om farligt avfall kommer kunna göras antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API.

Enligt Naturvårdsverkets information kommer den digitala lösningen (API och e-tjänst) att lanseras så att man kan lämna uppgifter till avfallsregistret från den 1 november 2020, men redan nu finns information för hur din verksamhet kan förbereda sig.

Uppgifter som ska lämnas

Uppgifterna som ska rapporteras anges i 6 kap avfallsförordningen (2020:614) samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret.

Ytterligare regler för de uppgifter som ska antecknas och rapporteras finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret.

Verksamhetsutövare måste fortsatt hålla sina egna anteckningar

Uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret ersätter inte de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Ombud

Verksamheter kan anlita ett ombud för att rapportera antecknade uppgifter till avfallsregistret för en verksamhets räkning. Det kan exempelvis vara en aktör i avfallsbranschen som samlar in avfall.

Sidan uppdaterades 2020-12-17

Synpunkter på sidan?