Avfall och återvinning

Ansvaret för renhållningen i Åmåls kommun ligger under Teknik- och fritidsförvaltningen. Under Teknisk service hittar du information om bland annat Östby miljöstation, återvinningsstationer, sophämtning och slamsugning.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan

KONTAKTINFORMATION
Kundtjänst VA-renhållning
Telefon:
0533-68 15 89
E-post:
varenhallning@saffle.se
renhållning

Sidan uppdaterades 2022-01-31

Synpunkter på sidan?