Information om Covid-19, läs mer här.

Avfall och återvinning

Vi handlägger ansökan om förlängt hämtningsintervall av brännbart hushållsavfall eller om du vill dela avfallsbehållare med en granne.

Ansvaret för renhållningen i Åmåls kommun ligger under Teknik- och fritidsförvaltningen. Under Teknisk service hittar du information om bland annat Östby miljöstation, återvinningsstationer, sophämtning och slamsugning.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan

KONTAKTINFORMATION
Kent Gustawsson 
1:e Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon:
0532-172 58
E-post:
kent.gustawsson@amal.se
Kundtjänst VA-renhållning
Telefon:
0533-68 15 89
E-post:
varenhallning@saffle.se
renhållning

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?