Välkommen till miljö

Höst vid Fengersfors bruk

Vi värnar om och arbetar för en hälsosam och säker miljö.

Här hittar du information som berör livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt kommunens naturvårdsarbete.

Aktuellt


Sjökalkning

På måndag, den 19 oktober (med reservation för ändring), planeras 52 ton kalk spridas med helikopter över 12 sjöar i Åmåls kommun.


Miljöenheten blir del av samhällsbyggnadsenheten

Den 1 augusti blev miljöenheten en del av samhällsbyggnadsenheten. I den nya enheten ingår, förutom miljöfrågor:

  • Plan- och bygglov
  • Fastigheter och arrenden
  • Markförsäljning
  • Infrastuktur
  • Kollektivtrafik
  • Skolskjutsupphandling
  • Färdtjänst
  • Tillgänglighetsfrågor
  • Kartor, mätning och GIS

Vi sitter kvar i samma lokaler. Välkomna till oss på förvaltningsbyggnaden Norrtull.

Vi som arbetar med miljöfrågor


Information om nya regler: Rapportering avseende farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Den 1 november 2020 ska berörda verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Information till dig som berörs av de nya antecknings- och rapporteringsskylldigheterna


Avrådan från konsumtion av fisk från Ärr

Efter undersökningen av föroreningarna vid den tidigare bruksverksamheten vid Fengersfors bruk avråder Åmåls kommun från all konsumtion av fisk som vildfångas i sjön Ärr. Kostrådet grundas på livsmedelsverkets bedömning av konstaterade halter dioxinlika ämnen i fisk från Ärr.

Kostrådet gäller tillsvidare.

Miljömedicinsk bedömning av konsumtion av fisk från Ärr

Utredningen vid Fengersfors bruk


Elda på rätt sätt i höst

Under höstmånaderna lockar myskvällar framför brasan. Hur du eldar och vedens kvalitet är avgörande för både uppvärmning och farliga utsläpp.

Och tänk på att röken kan störa dina grannar.

Elda på rätt sätt


Ta upp båten

Hösten är här och det är dags att ta upp båten. Tänk på miljön när du tvättar bort alg- och smutsresterna efter sommaren.

Information för båtägare


Tvätta bilen med ansvar för miljön

När du ska tvätta bilen är det viktigt att du väljer miljömärkta produkter och besök en biltvätt eller gör-de-själv-hall som är utrustad för att ta vara på det smutsiga avloppsvattnet.

Hur du tvättar din bil miljörätt


Covid-19


Ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från och med den 1 juli 2020 får kommunerna enligt en ny lag helhetsansvar för tillsynen av smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommuner kan då både kontrollera och fatta beslut om förelägganden och förbud mot serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020.

Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska risken för smittspridning bland besökarna.

Lag (2020:526) om ​tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Smittskydd på serveringsställen - fakta, råd och vägledning​


Tillsynsavgift 2020

Den 28 april fattade kommunfullmäktige beslut om att avgifter för miljöskydds-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn efterskänks under 2020 med anledning av coronapandemin.

Efterskänkningen gäller både årlig tillsynsavgift och timavgift för tillsyn.

Protokollet från kommunfullmäktiges aprilmöte


KONTAKTINFORMATION

Samhällsbyggnadsenheten
Miljö
Box 62
662 22 Åmål
Telefon:
0532-170 00
E-post:
bygg.miljo@amal.se

Besöksadress: Norrtull, Kyrkogatan 2


Öppettider:
Måndag-fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12:00-13:00

Välkommen att boka ett besök hos oss, här hittar du våra kontaktuppgifter.

Alla miljöblanketter hittar du under E-tjänster.

Sidan uppdaterades 2020-09-09

Synpunkter på sidan?