Ansvarig för tomtförsäljning

Tillväxtenheten

Enhetschef
Thomas Carlson
Telefon 0532-170 80
E-post: thomas.carlson@amal.se

Länk till översiktskarta Västra Åsen, Åmåls tätort png (png 669 KB)

Sidan uppdaterades 2019-01-11

Synpunkter på sidan?