Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktion kring frågor som berör pensionärer. Det ska också vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning kring funktionshinder. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Kontaktinformation

Nämndsekreterare
Kansli- och
utredningsenheten

Telefon: 0532-171 27
E-post: Linda.Hjalmarsson-Fjeldstad@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-07-01

Synpunkter på sidan?