Ledardagen HR event Åmål 2021!

Åmåls kommun arrangerade för femte året Ledardagen HR event Åmål. Arrangemanget vänder sig till chefer, HR, politiker och fackförbund och vill bidra till arbetsgivarens attraktionskraft och kunskap inom ledarskap genom att erbjuda tillgång till forskning och aktuella ämnen inom ledarskap, HR och organisation- och arbetsmarknadsfrågor. Ledardagen HR event Åmål utgör en professionell arena och plattform för ledare där arbetsmarknadens parter från olika branscher och områden bjöds in till kunskapsutbyte och nätverkande. 

Nytt för i år var att kommunen också erbjöd medverkan på distans för den arbetsgivare som hellre ville det.

Åmåls kommun valde inför årets ledardag att samarbeta med forskare och ledarskapsprofiler från så väl Harvard University som svenskt näringsliv och HRM forskningen i Sverige. Områden som berördes var ledarskap på neuronivå, hur arbetsgivare med de nya digitala möjligheterna kan utveckla strategier för att attrahera relevant kompetens och hur forskningen och svenskt näringsliv i väst ser på arbetsgivares möjligheter och ansvar att stärka vår arbetsmarknad. Många goda reflektorer och intressanta samtal delades mellan såväl talarna som medverkande i publik och nätverk. 

Redan nu har arbetet påbörjats för Ledardagen HR event Åmål 2022 där välkända och intressanta profiler delar med sig av sin syn på ledarskap, arbetsgivarvarumärke och arbetsmarknad. Och kanske bjuds det på en inblick i en viss persons spännande framgångar som ledare.

Vinnarna av boken "Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron" har meddelats personligen

Sidan uppdaterades 2021-12-20

Synpunkter på sidan?