VAD TYCKTE DELTAGARNA?

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att deltagarna skulle stärka sin anställningsbarhet, utvärderades projektets aktiviteter löpande av målgruppen. Kunde deltagarna ta till sig kunskapen? Hur upplevde de ledaren? Var studiebesöket relevant?

Utifrån svaren kunde projektmedarbetarna få information om det var något i uppläggen av aktiviteter som behövde utvecklas för att de skulle fungera ännu bättre. 

De ifyllda utvärderingarna skickades sedan till projektets utvärderare för reflektion och sammanställning. 

Utvärderingarna ingår som en del i utvärderarens slutrapport.

Projektets utvärderare gjorde även personliga intervjuer med deltagare ur målgruppen vid ett par tillfällen under projektets gång.

Nedan citat är hämtade ur slutrapporten.

"Det är bra här på Ågården. Man får träffa människor och träna sin svenska. Jag kommer hit två gånger varje vecka. Vi träffas och pratar svenska, pratar med bilder, lär oss om klockan och letar jobb. Jag har lärt känna flera nya kompisar."

"Att Ågården finns är viktigt för mig. Det är viktigt att det finns ett ställe med människor som lyssnar på mig. Om jag behöver något får jag hjälp för att komma vidare."

"Jag kommer hit till Ågården någon gång varje vecka. Jag träffar Britt-Marie, Samir och de andra för att söka jobb. Leta på datorn. Leta praktik och lämna in jobbansökningar. Jag är nöjd! Jag får bra hjälp. Alla som jag möter här är snälla."

"Jag tycker om att komma hit. Det är bra för mig att träna svenska. Jag blir glad av att komma hit. Jag får det stöd jag behöver. Jag saknar ingenting."

               

Sidan uppdaterades 2023-01-31

Synpunkter på sidan?