IN Åmål – Halvtid! IN Åmål – Half-time!

Nu har halva projekttiden gått och vi vill dela med oss av det vi gjort under första delen av projektet. Covid 19 har påverkat mycket av det som planerades i ansökan. Trots det så har vi ändå kunnat genomföra en hel del. Även om vi gjort aktiviteter i en annan form än vad som var tänkt. Vi har fått många erfarenheter som vi tar med oss till andra halvan av vår projektperiod.

Se filmen och har du frågor – välkommen att höra av dig!

Projektledare Eva Lindgren  eva.lindgren@amal.se   0532-777203 

Dragica Catibusic dragica.catibusic@amal.se 0532-777231

Now half the project time has passed and we want to share what we have done during the first part of the project. Covid 19 has affected much of what was planned in the application. Nevertheless, we have been able to do a great deal. Even if we did activities in a different form than was intended. We have gained many experiences that we take with us to the second half of our project period.

Watch the video and if you have any questions – welcome to get in touch!

Project manager Eva Lindgren  eva.lindgren@amal.se   +46532-777203

Dragica Catibusic dragica.catibusic@amal.se  +46532-777231

Sidan uppdaterades 2022-12-06

Synpunkter på sidan?