Hälsoskolan – ett steg på vägen mot arbete!

- Vi vill stärka målgruppen och ge dem verktyg och kunskap för att kunna ta hand om sig själva och sin hälsa, berättar Malin Sjöman, hälsosamordnare i IN Åmål.

Gruppen som i den första omgången består av kvinnor med olika bakgrund, träffas en gång i veckan. Varje träff har ett tema. Sex och samlevnad,  psykisk hälsa,  kost och egenvård är några av de teman som står i fokus på träffarna.

- Vi pratar också om vikten av att ha en meningsfull fritid och ger ingångar till Åmåls föreningsliv. Många vet inte vilka möjligheter som finns i Åmål, konstaterar Malin.

Barnmorska, sjukgymnast och tandsköterska är några av de professioner som håller i olika utbildningsdelar i Hälsoskolan. Malin håller själv i tre teman tillsammans med Cajsa Branchetti-Hallberg som arbetar på Familjecentralen i Åmål. Malin har också rollen som gruppledare och är med på varje träff för att skapa trygghet och kontinuitet i gruppen.

- Det som verkligen känns bra är att vi genom Hälsoskolan ger kunskap som gör att deltagarna själva kan påverka sin hälsa. Genom de verktyg som deltagarna får skapas också mer jämlika förutsättningar att göra hälsosamma val.

Träffarna bjuder på många intressanta diskussioner där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och tankar runt hälsa. Varje träff avslutas med en fysisk aktivitet som ska inspirera till ett aktivt liv. Tipspromenad, dans och balansträning är några aktiviteter som deltagarna får pröva på.

- Det är roligt att jobba med deltagarna. Det kommer ju att vara väldigt varierat utifrån vad det är för grupp och vi försöker forma träffarna utifrån gruppens sammansättning. Nu har vi en bas att utgå ifrån i hälsoskolan men den kan absolut förändras under projektets gång, förklarar Malin.

 

Sidan uppdaterades 2023-01-24

Synpunkter på sidan?