VARDAGSSVENSKA

Många av deltagarna i IN Åmål hade låg kompetens i svenska. I dialog med deltagarna genomfördes informella träffar där deltagarna kunde träna på att prata svenska. Även läxhjälp till deltagare med behov av stöd genomfördes under projekttiden. Träffarna planerades och genomfördes av projektets pedagog.

Språkstöd fanns tillgängligt vid varje kurstillfälle, men målet var att främja deltagarnas språkutveckling genom att i största möjliga mån genomföra utbildningarna på lätt svenska. 

I aktivitetshuset lokaler fanns "bildstöd" i varje rum för att främja deltagarnas inlärning av svenska. 

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

       

Sidan uppdaterades 2023-01-30

Synpunkter på sidan?