STUDIEBESÖK

Under projekttiden gjordes ett stort antal studiebesök. Deltagarna besökte företag, kommunala verksamheter och organisationer, för att få en bred bild av alla de möjligheter som finns till anställning inom olika yrkesområden. 

Precis som utbildningarna i projektet, så utvärderades studiebesöken av deltagarna. Utvärderingarna av insatserna gjorde att aktiviteterna i projektet ständigt utvecklades för att stärka målgruppen på bästa sätt mot egen försörjning.

STORT TILL TILL ALLA FÖRETAG, ORGANISATIONER OCH KOMMUNALA VERKSAMHETER SOM VÄLKOMNAT IN ÅMÅLS DELTAGARE OCH BERÄTTAT OM ER VERKSAMHET!                                                                

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

         

Sidan uppdaterades 2023-01-31

Synpunkter på sidan?