INTRODUKTIONSKURS - KÖK

Introduktionskursen introducerades 2022 utifrån att många av projektets deltagare haft svårt att nå en progression på SFI och varit arbetslösa sedan de kom till Sverige 2015, vilket påverkat motivationen när det gäller resan mot ett arbete och egen försörjning. Kursen syftade till att stärka motivationen, ge grundläggande kompetenser inom ett yrkesområde som deltagaren visat intresse för och därmed främja deltagares resa mot egen försörjning. 

Ledare var Patrizia Santi, en medarbetare som hade sitt ordinarie arbete inom skolkök, med stöd av Britt-Marie Johansson, projektets pedagog.

Sista träffen lagade gruppen mat tillsammans och deltagarna berättade på svenska vad de lagat och vilka ingredienser som ingick i rätten. 

”Det var deltagare från många olika kulturer som var med på kursen och det blev verkligen spännande prat om mat!

Deltagarna fick lära sig hur man arbetar i ett storkök, hur man ska vara klädd, hygien och kost. Sen blev det intressanta diskussioner runt specialkost. På skolan där jag arbetar som måltidsbiträde har vi många elever med allergier och intoleranser. Det gäller att man har gedigen kunskap när man arbetar i ett kök.”

                                                                             Patrizia Santi

Till lunchen bjöds Åmåls kostchef och måltidsutvecklare in för att inspireras av den vegetariska buffén och träffa deltagarna, som alla kan vara potentiell arbetskraft inom yrken där det finns stora rekryteringsbehov.

Efter avslutad kurs fick deltagarna ett kursintyg som sedan läggs in i arbetssökandes CV. 

Studiematerial: En pärm som innehöll "bild=ord" som används inom storkök togs fram av ledaren i dialog med pedagogen. 

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

           

Sidan uppdaterades 2023-01-31

Synpunkter på sidan?