INTRODUKTIONSKURS - ÄLDREOMSORG

Deltagare introduktionskurs äldreomsorg

Introduktionskursen introducerades våren 2022 utifrån att många av projektets deltagare haft svårt att nå en progression på SFI och varit arbetslösa sedan de kom till Sverige 2015, vilket påverkat motivationen när det gäller resan mot ett arbete och egen försörjning. Kursen syftade till att stärka motivationen, ge grundläggande kompetenser inom ett yrkesområde som deltagaren visat intresse för och därmed främja deltagares resa mot egen försörjning. 

Kursen innehöll både teori och praktiska övningar. Deltagarna gjorde även ett studiebesök som var relevant utifrån kursen och deltagarnas önskemål.  

Ledare var Darunee Pukdeesri, som hade sitt ordinarie arbete inom äldreomsorgen, med stöd av Britt-Marie Johansson, projektets pedagog.

Darunee skriver på tavlan teori omsorg

"Vi hade sju kurstillfällen. Deltagarna lärde sig praktiska saker som lyft, men också om hygien, regler och bemötande. Med ett bra bemötande spelar det ingen roll vilka länder vi kommer ifrån.”

                                                                                     Darunee 

   

Efter avslutad kurs fick deltagarna ett kursintyg. Deltagarnas CV uppdaterades med kursintyget. 

Studiematerial: En pärm som innehöll "bild=ord" som används inom äldreomsorgen togs fram av ledaren i dialog med pedagogen. 

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

             

Sidan uppdaterades 2023-01-31

Synpunkter på sidan?