AKTIVITETER SOM UTVECKLADES UNDER PROJEKTTIDEN

Britt Marie och deltagare IN Åmål

Nedan aktiviteter utvecklades i dialog med deltagarna under projektets gång utifrån målgruppens behov och önskemål:

INTRODUKTIONSKURSER

Introduktionskurserna startades under våren 2022 utifrån att många av projektets deltagare haft svårt att nå en progression på SFI och varit arbetslösa sedan de kom till Sverige 2015, vilket påverkat motivationen när det gäller resan mot ett arbete och egen försörjning. Kurserna syftade till att stärka motivationen, ge grundläggande kompetenser inom ett yrkesområde som deltagaren visat intresse för och därmed främja deltagares resa mot egen försörjning. 

Se flikar Introduktionskurs äldreomsorg och Introduktionskurs kök

TRÄFFPUNKT TRÄDGÅRD

Utifrån att deltagarna ville träffas utöver kurstillfällen för att träna svenska och prata om vardagsfrågor startade "Träffpunkt trädgård".

Aktivitetshuset Ågården, som var basen för aktiviteter med deltagarna, hade en trädgård som möjliggjorde utomhusaktiviteter. Odling, målning, var några aktiviteter som deltagarna ägnade sig åt under träffarna - men framför allt fick deltagarna möjlighet att prata svenska och ingå i ett sammanhang. 

Se flik Träffpunkt trädgård

STUDIEBESÖK

Deltagarna besökte ett stort antal företag med olika inriktningar, för att få en bild av de möjligheter till anställning som finns inom olika yrkesområden. 

Se flik Studiebesök

VARDAGSSVENSKA

Många av deltagarna i IN Åmål hade låg kompetens i svenska. I dialog med deltagarna genomfördes informella träffar där deltagarna kunde träna på att prata svenska. Även läxhjälp till deltagare med behov av stöd genomfördes under projekttiden. 

Se flik Vardagssvenska

POP UP - Info

Behovet av information om etablering, myndigheters regler och vardagsfrågor var stort. Projektets informationskontor var öppet två eftermiddagar i veckan, men utöver det så genomfördes ett antal pop ups med specifika informationssatsningar utifrån deltagarnas behov. 

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

           

Sidan uppdaterades 2023-03-22

Synpunkter på sidan?