Projektet IN Åmål var en utvecklingsplattform som drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2020 - 2022. Målgruppen var arbetssökande tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd, bosatta i Åmåls kommun.

Målet var att effektivisera nyanländas etablering i kommunen och korta vägen till egen försörjning. Projektet syftade även till att säkerställa att kompetens som efterfrågas av arbetsgivare i Åmåls kommun finns tillgänglig och svarar upp mot rekryteringsbehoven både på kort och på lång sikt.

Nya modeller och verktyg

Modeller som skapades och utvecklades under projektperioden:

  • Kartläggning (fördjupad)
  • Företagsrådgivning/Starta eget
  • Arbetsmarknadskunskap för kvinnor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet
  • Yrkeskompetensbedömning 
  • Arbetsplatsintroduktion med förstärkt individuellt stöd 
  • Hälsoutbildningen Må bra i Sverige

Under fliken Modeller kan du ladda ner modeller som du är intresserad av och som kan vara användbara i din verksamhet. 

Modeller

Verksamheten utgick från Ågården 

Aktiviteterna genomfördes i projektets aktivitetshus Ågården i centrala Åmål. Här fanns också ett informationskontor där tredjelandsmedborgare och nya åmålsbor fick vägledning i frågor om samhället och hjälp med myndighetskontakter.

Utifrån modellerna och de aktiviteter som utvecklades i projektet, erbjöds deltagarna utbildning i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar (målgrupp kvinnor), hälsa och egenvård, vardagssvenska, yrkessvenska genom introduktionskurser mot omsorg och kost/kök och kurser i att starta företag. Genom att delta i IN Åmål fick arbetssökande möjlighet att genomgå en arbetsplatsintroduktion och få tidigare yrkeserfarenheter och utbildningar validerade genom en yrkeskompetensbedömning. 

Mål och resultat

I foldern IN Åmål kan du läsa mer om de aktiviteter som genomfördes i projektet, mål och resultat, framgångsfaktorer, utmaningar samt projektets utvärderares analys och sammanfattning.

Folder IN Åmål

             

Sidan uppdaterades 2023-03-24

Synpunkter på sidan?