YRKESKOMPETENSBEDÖMNING

Deltagare

IN Åmåls modell Yrkeskompetensbedömning syftar till att stärka en arbetssökande mot egen försörjning genom att tydliggöra deltagarens styrkor och svagheter, verifiera tidigare erfarenheter inom yrket, se deltagarens potential och intresse för ett arbete inom yrkesområdet, samt möjliggöra referenser för den arbetssökande.

Christian Bruce nb

Modellen Yrkeskompetensbedömning utvecklades av Christian Bruce, arbetsmarknadssamordnare, IN Åmål.   

Modell Yrkeskompetensbedömning IN Åmål

Bedömningsmall

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

             

Sidan uppdaterades 2023-01-30

Synpunkter på sidan?