STARTA FÖRETAG

Victor visar sin foodtruck för deltagarna

Starta Eget är en introduktion till att starta och driva företag. Den syftar till att väcka nyfikenhet och ge relevant kunskap om företagande. 

Innan utbildningen startar bjuds intresserade in till en inspirationsträff där deltagarna får träffa en företagare som berättar om hur han/hon startade sitt företag. Inspirationsträffen bäddar för frågeställningar som sedan lyfts på utbildningen.

Modellen Starta Eget utvecklades av Christian Bruce, arbetsmarknadssamordnare, IN Åmål. 

Christian Bruce Nb

Modell Starta Eget IN Åmål

UTBILDNINGSMATERIAL

Affärsplan SEB

Lean Canvas Almi

Workbook 

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

      ​           

Sidan uppdaterades 2023-01-31

Synpunkter på sidan?