MÅ BRA I SVERIGE

Må bra i Sverige syftar till att genom dialog och upplysning synliggöra deltagares ohälsa som kan vara hinder för arbete, visa på möjliga vägar till hälsa samt ge deltagarna kunskap som förebygger hälsoproblem och främjar en långsiktigt god hälsa. 

Tanja Vornanen nb

Modellen Må bra i Sverige utvecklades av Tanja Vornanen, hälsosamordnare, IN Åmål och Cajsa Branchetti Hallberg, behandlingsassistent, Familjecentralen. 

Modell Må bra i Sverige IN Åmål                                                      

UTBILDNINGSMATERIAL                      

Info 1177

Aktivitetsundersökning

Aktivitetsdagbok

Att leva i och anpassa sig till det nya landet

Hälsobarometern

Vad påverkar din psykiska hälsa - mindmap

Vad skapar hälsa

Vem gör vad hemma?

Våld i nära relationer utan modell

Våld i nära relationer med modell

                                                                                                                               

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

                

Sidan uppdaterades 2023-01-30

Synpunkter på sidan?