KARTLÄGGNING

Deltagare Sarah

Modellen som användes vid kartläggningen var Meny Agenda. Genom den fördjupade kartläggningen skapades en god bild av de livsområden som påverkar den arbetssökandes anställningsbarhet och utifrån den kunde projektet erbjuda aktiviteter som ökade deltagarens möjligheter till egen försörjning.

Vid kartläggningen var IN Åmåls språkstöd, Samir Rizkallah, en viktig resurs för att en så reell bild som möjligt av den arbetssökandes erfarenheter, livssituation och tankar framåt, förmedlades till projektmedarbetaren som genomför samtalet. 

Samir Rizkallah språkstöd IN Åmål

Modell Kartläggning IN Åmål

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

           

Sidan uppdaterades 2023-01-30

Synpunkter på sidan?