ARBETSPLATSINTRODUKTION

En arbetsplatsintroduktion med individanpassat stöd, syftar till att främja en deltagares anställningsbarhet. Styrkor och svagheter synliggörs, intresse för ett yrke kan utvecklas samt att deltagarens kompetens inom yrket tydliggörs.

För att kunna initiera en arbetsplatsintroduktion, som kan ge deltagare erfarenheter, insikter och eventuellt en anställning, görs en mindre kartläggning av företag. Uppdaterad kunskap om företagens behov är lika viktig som kunskap om deltagarnas utvecklingsbehov, för att projektet/verksamheten ska kunna vara en effektiv länk mellan företag och deltagare och på så sätt kunna skapa en ”perfect match".

Dragica Catibusic hemsida

Modellen Arbetsplatsintroduktion utvecklades av Dragica Catibusic, Coach/Projektledare, IN Åmål.

Modell Arbetsplatsintroduktion IN Åmål

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

           

Sidan uppdaterades 2023-01-31

Synpunkter på sidan?