ARBETSMARKNADSKUNSKAP                              

Deltagare arbetsmarknadskunskap

Utbildningen Arbetsmarknadskunskap vänder sig till nyanlända kvinnor som saknar arbetslivserfarenhet, med ingen eller kort utbildning. Syftet är att främja kvinnornas möjligheter till egen försörjning och att ta plats i samhället. Genom en aktiv dialog får kvinnorna kunskap om den svenska arbetsmarknaden och bredden av möjligheter till anställning. På träffarna synliggörs även kvinnornas informella kompetenser. 

Modellen Arbetsmarknadskunskap utvecklades av Britt-Marie Johansson, pedagog, IN Åmål.

Britt-Marie Johansson nb

Modell Arbetsmarknadskunskap IN Åmål

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022. 

               

Sidan uppdaterades 2023-01-31

Synpunkter på sidan?