MODELLER

FÖRBEREDANDE AKTIVITETER/MODELLER

  • Kartläggning (fördjupad)
  • Hälsoutbildning/Må bra i Sverige
  • Arbetsmarknadskunskap för kvinnor     

KOMPETENSHÖJANDE AKTIVITETER/MODELLER

  • Yrkeskompetensbedömning 
  • Arbetsplatsintroduktion med förstärkt stöd
  • Företagsrådgivning/Starta eget     

Modeller                                                

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

       

Sidan uppdaterades 2023-03-22

Synpunkter på sidan?