MÅL & RESULTAT

Projektmålen i IN Åmål var högt satta. 300 deltagare ur målgruppen skulle ha tagit del av projektets aktiviteter vid projektavslut. Detta mål samt aktiviteten arbetsplatsintroduktion var de stora utmaningarna när det gäller att nå uppsatta mål. 

Nedstängningarna p g a pandemin gjorde det mycket svårt att välkomna 300 deltagare och erbjuda kvalitativa aktiviteter som främjade varje individs anställningsbarhet. När det gällde möjligheterna att erbjuda deltagare en arbetsplatsintroduktionen så påverkades denna aktivitet starkt av pandemin. Utifrån de restriktioner som gällde hade företagen begränsade möjligheter att ta emot deltagare på en arbetsplatsintroduktion. 

Trots dessa utmaningar nådde projektet många av de uppsatta projektmålen. Detta lyckades tack vare en aktiv kommunikation med målgruppen, en välkomnande atmosfär i projektets aktivitetshus, ett kontinuerligt kontaktskapande med arbetsgivare samt den vägledning som gavs när det gällde myndighetskontakter och vardagsfrågor i projektets informationskontor.  

"We always knew that we could come to Ågården, and here they will help us."    

                                                                         Kateryna, deltagare

Mål & Resultat

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

             

Sidan uppdaterades 2023-01-31

Synpunkter på sidan?