FRAMGÅNGSFAKTORER

 • Aktivitetshuset Ågården i centrala Åmål etablerades som en trygg, varm och välkomnande mötesplats  
 • Bredden av professioner i projektmedarbetargruppen                                       
 • Språk/kulturstöd i arabiska, somaliska och ukrainska både i Informationskontoret och i utbildningarna
 • Ett aktivt och kontinuerligt kontaktskapande med arbetsgivare                         
 • Utveckling av aktiviteter under projekttiden utifrån deltagarnas behov
 • Introduktionskurser i kost och vård som stärkte deltagarnas motivation och kompetenser mot målet - ett arbete                                                 

UTMANINGAR

 • Pandemin påverkade alla projektets aktiviteter - p g a restriktioner stängdes Ågården under flera perioder
 • Låg kompetens i svenska språket hos deltagarna                                           
 • Stuprör i den kommunala verksamheten - projektet upplevdes många gånger som en ö
 • Stora svårigheter att få kontakt med Arbetsförmedlingen vilket påverkade deltagarnas möjligheter till arbete och praktik
 • Snabbt etablera givande relationer med arbetsgivare för att möjliggöra praktik och arbetstillfällen för deltagare - ett arbete som kräver tid och långsiktighet             

                 Eva Lindgren, projektledare & Dragica Catibusic, coach/projektledare

Framgångsfaktorer & Utmaningar

IN Åmåls drevs av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

   

Sidan uppdaterades 2023-03-22

Synpunkter på sidan?