Arbetsgivare

Skakar hand överenskommelse

IN Åmål - en resurs för dig som arbetsgivare!

Genom projektet IN Åmål vill Åmåls kommun säkerställa att kompetens som efterfrågas av arbetsgivare i Åmåls kommun finns tillgänglig och svarar upp mot rekryteringsbehoven på både kort och lång sikt.

IN Åmål har sin verksamhet på Ågården i centrala Åmål där testmodeller tas fram för att skapa en mer effektiv etablering av nyanlända i kommunen och möjliggöra en bred och gedigen kompetensplattform utifrån lokala rekryteringsbehov.

Vill du veta mer? Läs mer i faktabladet nedan.

Du kan också besöka oss på Ågården där vi har vår verksamhet eller höra av dig via mail eller telefon.

Infoblad IN Åmål Arbetsgivare

Varmt välkommen att samarbeta med oss!

Besöksadress: Norra Långgatan 20, Åmål

Mail: inamal@amal.se   

Telefon: 0532-77 72 10

IN Åmåls drivs med stöd av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden under 2020-2022.

Sidan uppdaterades 2022-03-08

Synpunkter på sidan?