IN Åmål 

IN Åmål främjar tredjelandsmedborgares etablering på arbetsmarknaden och tillgången på kompetent arbetskraft i Åmåls kommun. 


Publicerad 2022-06-29

IN Åmål har sommaruppehåll. Välkomna den 2 augusti!

IN Åmål har sommaruppehåll den 4 juli t o m den 1 augusti. 

Ha en riktigt härlig sommar så ses vi den 2augusti och fortsätter resan mot arbete tillsammans!

Prästkragar på äng

Publicerad 2022-03-08

Nu är alla utbildningar igång

Utbildningarna Må bra i Sverige, Arbetsmarknadskunskap är i full gång och en ny utbildning för deltagare som vill arbeta inom äldreomsorgen startar upp den 9 mars.

https://youtu.be/NycMiK061_A

Träffpunkt trädgård har startar upp på Ågården och snart kan vi träffas i trädgården igen. Grunden till växthuset är gjord - nu väntar vi bara på att tjälen ska gå ur jorden så att själva växthuset kan monteras. Växthuset ska bli en mötesplats där vi odlar tillsammans, tränar svenska och pratar om både vardag och arbetsliv.Grund växthus  

Publicerad 2022-01-31

Informationskontoret öppet tisdag och torsdag 12-14!

Utbildningarna på Ågården skjuts upp några veckor utifrån den stora smittspridningen. Informationskontoret är öppet tisdagar och torsdagar mellan kl 12.00 och 14.00. Vi hoppas snart kunna drag igång alla aktiviteter igen.

Är du tredjelandsmedborgare, arbetslös, bor i Åmål och har uppehållstillstånd? Vill du har hjälp på vägen mot arbete och studier?

Kvinnlig lastbilschaufför tittar ut genom fönstret i förarhytt

Välkommen att höra av dig till oss. 

Följ oss på facebook så får du snabb information om vad som händer!

Publicerad 2021-12-17

God Jul och Gott Nytt År!

IN Åmål stänger över helgerna den 22 december och öppnar igen den 10 januari.

Ha en riktigt GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!

  Julhjärta IN Åmål          

Publicerad 2021-09-24

IN Åmål – Halvtid! IN Åmål – Half-time!

Nu har halva projekttiden gått och vi vill dela med oss av det vi gjort under första delen av projektet. Covid 19 har påverkat mycket av det som planerades i ansökan. Trots det så har vi ändå kunnat genomföra en hel del. Även om vi gjort aktiviteter i en annan form än vad som var tänkt. Vi har fått många erfarenheter som vi tar med oss till andra halvan av vår projektperiod.

Se filmen och har du frågor – välkommen att höra av dig!

Projektledare Eva Lindgren  eva.lindgren@amal.se   0532-777203 

Dragica Catibusic dragica.catibusic@amal.se 0532-777231

Now half the project time has passed and we want to share what we have done during the first part of the project. Covid 19 has affected much of what was planned in the application. Nevertheless, we have been able to do a great deal. Even if we did activities in a different form than was intended. We have gained many experiences that we take with us to the second half of our project period.

Watch the video and if you have any questions – welcome to get in touch!

Project manager Eva Lindgren  eva.lindgren@amal.se   +46532-777203

Dragica Catibusic dragica.catibusic@amal.se  +46532-777231

Publicerad 2021-08-13

Träffpunkt trädgård

På Ågården kommer IN Åmål ha Träffpunkt trädgård varje tisdag kl. 13.00 - 14.30. I trädgården tränar vi svenska tillsammans över en fika. Välkommen!

OBS! Vid regn ställs träffen in. 

Tanja Cajsa Dragica i trädgården Ågården

 

Publicerad 2021-08-10

Idag öppnar vi Informationskontoret igen!

IN Åmåls Informationskontor på Ågården kommer att ha öppet tisdagar och torsdagar mellan kl. 12.00-14.00.

Välkomna!

Nb Samir Rizkallah

Publicerad 2021-07-12

Glad sommar!

Glad sommar!

Under veckorna 28-30 har vi stängt på Ågården. Vi ses igen i augusti! 

Tanja Dragica lyfter Cajsa och skrattar

Publicerad 2021-05-21

Nu söker vi samarbeten = Mer tillsammans

IN Åmål skapar nu kontakter med företag och föreningar för att se vad vi tillsammans kan göra för att etablera tredjelandsmedborgare på arbetsmarknaden och samtidigt stärka företag och föreningar. En första kontakt kan vara en början på en lång relation.Carina och Thomas Lyckans gård

Lyckans gård är ett av företagen som fått besök av IN Åmål.

Publicerad 2021-05-07

Europadagen 9 maj!

 

Publicerad 2021-03-15

Äntligen drar vi igång med aktiviteter igen!

Tanja Vornanen  Britt-Marie Johansson

Som vi längtat efter att starta upp verksamheten igen. Först ut är "Hälsa på svenska" som hade första träffen en kylig marsdag - helt smittsäkert! IN Åmåls nya hälsosamordnare, Tanja Vornanen och pedagogen Britt-Marie Johansson tog en hälsofrämjande stavgångspromenad med en grupp deltagare samtidigt som varje deltagare fick träna sig på svenska. Gruppen kommer att träffas regelbundet utomhus för att förhindra smittspridning. Det kommer att vara walk & talk, trädgårdsfix på Ågården och andra aktiviteter utomhus som gruppen kommer fram till att man vill göra tillsammans.

I april startar vi upp en digital utbildning i Arbetsmarknadskunskap. Förutom den kunskap deltagarna får till sig om den svenska arbetsmarknaden och att söka jobb, får deltagarna också ökad kompetens när det gäller att ta till sig kunskap on-line.

 

Publicerad 2020-11-03

Hälsoskolan – ett steg på vägen mot arbete!

Hälsoskolan startade upp i mitten av oktober. Tanken är att deltagarna ska få verktyg för att få en bättre hälsa och komma över hälsomässiga hinder, som hen själv kan påverka, för att komma in på arbetsmarknaden.

Hälsosamordnaren Malin Sjöman håller upp hantel

Publicerad 2020-10-08

Arbetsmarknadskunskap för kvinnor ger både kunskap och inspiration!

Fem kvinnor, alla med olika bakgrund, går utbildningen i Arbetsmarknadskunskap för att lära sig mer om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, se jobbmöjligheter och för att få stöd på vägen mot ett arbete och egen försörjning. 

KONTAKT

E-post:  in.amal@amal.se
Ågården: 0532-77 72 10


Arbetskonsulent
Caroline Björkman
caroline.1.bjorkman@amal.se
0532-77 72 06


Arbetsmarknadssamordnare
Christian Bruce
christian.bruce@amal.se
0532-77 72 08


Pedagog
Britt-Marie Johansson
britt-marie.johansson@amal.se
0532-77 72 04


Hälsosamordnare
Tanja Vornanen
tanja.vornanen@amal.se
0532-77 72 09


Språkstödjare
Samir Rizkallah
samir.rizkallah@amal.se
0532- 77 72 07 


Projektledare/Coach
Dragica Catibusic
dragica.catibusic@amal.se
0532-77 72 31


Projektledare
Eva Lindgren
eva.lindgren@amal.se
0532-77 72 03
l

Facebook logotyp
Följ oss på Facebook

Sidan uppdaterades 2022-03-07

Synpunkter på sidan?