IN Åmål 

IN Åmål ska främja tredjelandsmedborgares etablering på arbetsmarknaden och tillgången på kompetent arbetskraft i Åmåls kommun. Verksamheten drivs på Ågården i centrala Åmål. Här kan deltagarna lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden, se sina jobbmöjligheter, träna svenska, få kunskap om hur man startar ett företag och hur man på bästa sätt tar hand om sin egen hälsa. På Ågården finns också ett informationskontor där nyanlända får vägledning för att själva hitta rätt i kontaktvägarna till olika myndigheter och samhällsfunktioner. 

Informationskontoret är stängt, men vi öppnar så snart det blir möjligt utifrån smittläget. Behöver du hjälp/stöd? Hör av dig till Samir på telefon 0532-777 210.

Samir Rizkallah

                      Projektet IN Åmål drivs med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.


Publicerad 2020-10-08

Arbetsmarknadskunskap för kvinnor ger både kunskap och inspiration!

Fem kvinnor, alla med olika bakgrund, går utbildningen i Arbetsmarknadskunskap för att lära sig mer om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, se jobbmöjligheter och för att få stöd på vägen mot ett arbete och egen försörjning. 


Publicerad 2020-11-03

Hälsoskolan – ett steg på vägen mot arbete!

Hälsoskolan startade upp i mitten av oktober. Tanken är att deltagarna ska få verktyg för att få en bättre hälsa och komma över hälsomässiga hinder, som hen själv kan påverka, för att komma in på arbetsmarknaden.

Hälsosamordnaren Malin Sjöman håller upp hantel


KONTAKT

E-post: in.amal@amal.se
Ågården: 0532-77 72 10


Arbetskonsulent
Caroline Björkman
caroline.1.bjorkman@amal.se
0532-77 72 06

Arbetsmarknadssamordnare
Kari Charles-Harris
kari.charles-harris@amal.se
0532-77 72 08

Pedagog
Britt-Marie Johansson
britt-marie.johansson
@amal.se

0532-77 72 04

Hälsosamordnare
Tanja Vornanen

0532-77 72 09

Projektledare
Eva Lindgren
eva.lindgren@amal.se
0532-77 72 03
l

Facebook logotyp
Följ oss på Facebook

Sidan uppdaterades 2021-02-02

Synpunkter på sidan?