Nu har vi gått i mål och delar med oss av modeller och verktyg som främjar tredjelandsmedborgares väg mot egen försörjning.     

IN Åmål in english - models and the movie 

Se filmen om projektet.

Modeller som främjar tredjelandsmedborgares etablering på arbetsmarknaden.

 

För att få en helhetsbild av projektet IN Åmål som genomfördes av Åmåls kommun med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden - ladda ner foldern.

 Folder IN Åmål

I foldern finns modeller och aktiviteter beskrivna i korthet. Här hittar du också mål och resultat, utvärderares sammanfattning samt projektets framgångsfaktorer och utmaningar. 

”Det pågår många fantastiska verksamheter runt om i Sverige. Ju mer vi delar med varandra, ju fler möjligheter skapar vi tillsammans för arbetssökande att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.”


Per Lundin

Verksamhetschef

Arbete och vuxnas lärande
Välfärds- & arbetsmarknadsförvaltningen

Tel: 0532-171 72

per.lundin@amal.se

l

Facebook logotyp
Följ oss på Facebook

Sidan uppdaterades 2023-03-24

Synpunkter på sidan?