IN Åmål 

IN Åmål ska främja tredjelandsmedborgares etablering på arbetsmarknaden och tillgången på kompetent arbetskraft i Åmåls kommun. Verksamheten drivs på Ågården i centrala Åmål, där det även finns ett Informationskontor. Informationskontoret är tillfälligt stängt p g a smittläget. Behöver du hjälp/stöd? Hör av dig till Samir Rizkallah på telefon 0532-777 210.     


Publicerad 2021-05-21

Nu söker vi samarbeten = Mer tillsammans

IN Åmål skapar nu kontakter med företag och föreningar för att se vad vi tillsammans kan göra för att etablera tredjelandsmedborgare på arbetsmarknaden och samtidigt stärka företag och föreningar. En första kontakt kan vara en början på en lång relation.Carina och Thomas Lyckans gård

Lyckans gård är ett av företagen som fått besök av IN Åmål.


Publicerad 2021-05-07

Europadagen 9 maj!

 


Publicerad 2021-03-15

Äntligen drar vi igång med aktiviteter igen!

Tanja Vornanen  Britt-Marie Johansson

Som vi längtat efter att starta upp verksamheten igen. Först ut är "Hälsa på svenska" som hade första träffen en kylig marsdag - helt smittsäkert! IN Åmåls nya hälsosamordnare, Tanja Vornanen och pedagogen Britt-Marie Johansson tog en hälsofrämjande stavgångspromenad med en grupp deltagare samtidigt som varje deltagare fick träna sig på svenska. Gruppen kommer att träffas regelbundet utomhus för att förhindra smittspridning. Det kommer att vara walk & talk, trädgårdsfix på Ågården och andra aktiviteter utomhus som gruppen kommer fram till att man vill göra tillsammans.

I april startar vi upp en digital utbildning i Arbetsmarknadskunskap. Förutom den kunskap deltagarna får till sig om den svenska arbetsmarknaden och att söka jobb, får deltagarna också ökad kompetens när det gäller att ta till sig kunskap on-line.

 


Publicerad 2020-11-03

Hälsoskolan – ett steg på vägen mot arbete!

Hälsoskolan startade upp i mitten av oktober. Tanken är att deltagarna ska få verktyg för att få en bättre hälsa och komma över hälsomässiga hinder, som hen själv kan påverka, för att komma in på arbetsmarknaden.

Hälsosamordnaren Malin Sjöman håller upp hantel


Publicerad 2020-10-08

Arbetsmarknadskunskap för kvinnor ger både kunskap och inspiration!

Fem kvinnor, alla med olika bakgrund, går utbildningen i Arbetsmarknadskunskap för att lära sig mer om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, se jobbmöjligheter och för att få stöd på vägen mot ett arbete och egen försörjning. 


KONTAKT

E-post: in.amal@amal.se
Ågården: 0532-77 72 10


Arbetskonsulent
Caroline Björkman
caroline.1.bjorkman@amal.se
0532-77 72 06

Arbetsmarknadssamordnare
Kari Charles-Harris
kari.charles-harris@amal.se
0532-77 72 08

Pedagog
Britt-Marie Johansson
britt-marie.johansson
@amal.se

0532-77 72 04

Hälsosamordnare
Tanja Vornanen

tanja.vornanen@amal.se

0532-77 72 09

Coach
Dragica Catibusic

dragica.catibusic@amal.se

Projektledare
Eva Lindgren
eva.lindgren@amal.se
0532-77 72 03
l

Facebook logotyp
Följ oss på Facebook

Sidan uppdaterades 2021-05-10

Synpunkter på sidan?