Integration

Är du ny i Sverige och behöver hjälp? Arbetsförmedlingen ger information om arbetsmarknaden och hur du söker arbete i Åmål.

När du kommer som ny i Sverige är det viktigt att du lär dig svenska, se mer information i vänstermenyn. Du kan även behöva komplettera din yrkesutbildning från ditt hemland med speciella arbetsmarknadsutbildningar.

Kommunens ansvar
Åmåls kommun har ansvar för:

  • att du får ett boende
  • att du får undervisning i svenska för invandrare, SFI
  • att dina barn får gå i skola
  • att du får gå kurs i samhällsorientering

SFI-undervisningen är anpassad till dina tidigare kunskaper i svenska och din utbildning i hemlandet.

Kurserna i samhällsorientering innehåller information om svenska lagar och regler, demokrati och hur svenska myndigheter fungerar. Kursen i samhällsorientering ges på ditt hemspråk.

Sidan uppdaterades 2024-01-08

Synpunkter på sidan?