Åmål satsar på fossilfria miljöfordon och resor

Åmåls kommun kommer successivt att byta ut alla bensin- och dieseldrivna fordon i sin fordonsflotta till fossilfria el- och biogasfordon. Målet är att det ska vara genomfört 2030. Vi har redan kommit en bit på vägen. Den 1 oktober 2016 hade Åmåls kommun och de kommunala bolagen 3st elbilar och 2st laddhybridbilar.

Kommunen vill föregå med gott exempel när det gäller att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Vi är en stor arbetsgivare och står för en betydande mängd transporter. Med vår satsning kan vi bidra till att snabba på utbyggnaden av infrastruktur för laddning och tankning av förnybara och fossilfria drivmedel. Vi vill också inspirera det lokala näringslivet att välja fossilfria fordon.

Samtidigt arbetar vi för att skapa bättre möjligheter att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik i vår kommun. Lika viktigt är att hitta lösningar som minskar resandet, exempelvis genom att fler kan arbeta på distans och ha möten via nätet.

Satsningen ”Fossilfria transporter 2030” gör vi tillsammans med övriga 13 kommuner i Fyrbodal och 24 kommuner i de norska länen Östfold och Follo. Alla 38 kommunerna skrev under en budkavle i maj 2014 där vi åtar oss att driva på det lokala och regionala arbetet genom att:

  • Delta i gemensamma gränsöverskridande utvecklingsprojekt.
  • Successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende 2030.
  • Aktivt arbeta för en infrastruktur som gör det enkelt att välja förnybara bränslen istället för att tanka fossilt. Vi ska också satsa på pendelparkeringar och väl fungerande kollektivtrafik.
  • Utöver drivmedel och fordon ska vi arbeta aktivt med beteendefrågan för en hållbar mobilitet.
  • Fokusera på det lokala och regionala näringslivet så att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta ger affärsnytta.

Vill du veta mer?

  • Ett av målen med Fossilfria transporter 2030 är att bli en världsledande gränsregion när det gäller användningen av el- och biogasfordon. Följ utvecklingen! (länk: http://fossilfri2030.se)
  • Fyrbodal är den första region i Sverige där kommunerna tagit ett gemensamt beslut om att möta regeringens mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige 2030 (http://2030-sekretariatet.se/nyheter/).

Hör kommunalrådet Michael Karlsson (S) berätta om omställningen till fossilfritt samhälle mp4 (mp4 43,5 MB)

Kontaktpersoner
Niklas Wahlström
Miljö- och klimatstrateg
Tel: 0532-172 59
E-post:
niklas.wahlstrom@amal.se

Angelica Rennerfelt
Projektledare Accelererad omställning till Fossilfria transporter
Tel: 070-694 8144
E-post:
angelica.rennerfelt@fyrbodal.se

Sidan uppdaterades 2023-04-24

Synpunkter på sidan?