Enheten för arbete och etablering

Enheten arbetar för att sänka arbetslösheten och minska kostnaderna för försörjningsstöd. Berörda personer skall i högre omfattning än nu slussas ut på den reguljära arbetsmarknaden. Samtliga kommunens aktiviteter och projekt inom det arbetsmarknadspolitiska området hanteras av förvaltningen.

Vi verkar aktivt för att bidra till ett Åmål där alla kommuninvånarnas kompetenser synliggörs och får komma till nytta samt även, vid behov, utvecklas. Detta oavsett om man har bott i Åmåls Kommun i en månad eller många år. Genom våra verksamheter arbetar vi för ett välintegrerat, aktivt Åmål där alla delar är inkluderade och bildar helheten och där helheten, genom sin mångfald, visar upp alla sina delar.


Kontaktinformation

Enhetschef
Per Lundin

Telefon: 0532-171 72
E-post: per.lundin@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-01-31

Synpunkter på sidan?