Rese- och transportpolicy

En av kommunens fina cyklar

Kommunens rese- och transportpolicy antogs av fullmäktige 2008. Under 2014 uppdaterades policyn.

Rese- och transportpolicyn syftar till att alla resor som företas av kommunens anställda ska vara miljöanpassade, trafiksäkra och kostnadseffektiva. Detta innebär att rese- och transportpolicyn innehåller exempelvis miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av leasingfordon, rekommendationer avseende val av transportmedel och uppföljningsrutiner m.m.

Till höger kan du ta del av den uppdaterade versionen från 2014.

KONTAKTINFORMATION

Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål
Telefon: 0532-170 00
E-post: bygg.miljo@amal.se
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Dokument:

Sidan uppdaterades 2020-06-30

Synpunkter på sidan?