Rese- och transportpolicy

En av kommunens fina cyklar

Kommunens rese- och transportpolicy antogs av fullmäktige 2008. Under 2014 uppdaterades policyn.

Rese- och transportpolicyn syftar till att alla resor som företas av kommunens anställda ska vara miljöanpassade, trafiksäkra och kostnadseffektiva. Detta innebär att rese- och transportpolicyn innehåller exempelvis miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av leasingfordon, rekommendationer avseende val av transportmedel och uppföljningsrutiner m.m.

Till höger kan du ta del av den uppdaterade versionen från 2014.

KONTAKTINFORMATION

Niklas Wahlström
Miljö- och klimatstrateg
Tel: 0532-172 59
E-post:
niklas.wahlstrom@amal.se

Dokument:

Sidan uppdaterades 2020-08-24

Synpunkter på sidan?