Energi- och klimatstrategi

Energifördelning av inköpt energi 2018

Den nya energi- och klimatstrategin finns nu att ladda ner

Under våren 2016 gav kommunstyrelsen miljöenheten i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatstrategi för Åmåls kommun. Den nya strategin antogs i november 2017 och innehåller ambitioner i enlighet med nationellt och regionalt satta mål samt med kommunens egna, sedan tidigare, uppsatta mål om energieffektivisering. Just nu utformas handlingsplanen för åtgärdsarbetet 2020. Strategin från 2017 finns att ladda ned i högerspalten.

Energieffektiviseringsstrategi

2011 antog Kommunfullmäktige en ny energieffektiviseringsstrategi för Åmåls kommun med mål för 2014 till och med 2020. Denna strategi gäller parallellt med den nya energi- och klimatstrategin. Energieffektiviseringsstrategin med bilagor finns att ladda ned i högerspalten.

nmfdf

KONTAKTINFORMATION

Niklas Wahlström
Miljö- och klimatstrateg
Tel: 0532-172 59
E-post:
niklas.wahlstrom@amal.se

Energi- och klimatstrategi: Energi- och klimatstrategi 2017-2030 pdf (pdf 638 KB) Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning pdf (pdf 1,1 MB) Bilaga 2 - Handlingsplan pdf (pdf 746 KB) Bilaga 3 - Uppföljningsmanual pdf (pdf 506 KB)

Energieffektiviserings-strategi:

Nulägesbeskrivning 2017 pdf (pdf 1,1 MB)
Energieffektiviseringsstrategi 2014-2020 pdf (pdf 152 KB) Bilaga 1 pdf (pdf 148 KB) Bilaga 2 pdf (pdf 184 KB) Bilaga 3 pdf (pdf 139 KB)

Sidan uppdaterades 2020-08-24

Synpunkter på sidan?