Energi och klimat

De pågående klimatförändringarna är en av vår tids mest angelägna miljöproblem och största utmaningar. Människans utsläpp av så kallade växthusgaser är den dominerande faktorn till klimatförändringarna.

Världen över försöker man nu genom långt gående internationella avtal minska utsläppen av växthusgaser. Den svenska regeringen och riksdagen tar frågan på stort allvar och arbetar med strategier, stimulanspaket och andra åtgärder på det nationella planet. På det lokala planet pekas kommunerna ut som en viktig aktör i det pågående klimatarbetet.

Energi- och klimatarbete i Åmål

Åmåls kommun arbetar kontinuerligt med energi- och klimatfrågan. De styrande dokumenten i detta arbete är kommunens energieffektiviseringsstrategi, energi- och klimatstrategi samt rese- och transportpolicy. Du kan läsa mer om detta arbete via menyn till vänster.

De kommunala energistrategerna är en viktig resurs i det lokala energi- och klimatarbetet, du hittar mer information på Dalslands miljö- och energikontor:

Länk till Dalslands miljö- och energiförbunds hemsida för företag.

Länk till Dalslands miljö- och energiförbunds hemsida för privatpersoner.

KONTAKTINFORMATION
Niklas Wahlström
Klimat- och miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post: niklas.wahlstrom@amal.se
Besöksadress: Kungsgatan 26

Fossilfritt Sverige

Vi är en del av klimat 2030

Sidan uppdaterades 2024-01-08

Synpunkter på sidan?